От днес, 21.10.2021 г., програмата за профилактика и рехабилитация на Националния осигурителен институт се провежда в съответствие със Заповед №РД-01-856/19.10.2021 г. на министъра на здравеопазването, с която бяха въведени временни противоепидемични мерки на територията на Република България.

Преди постъпване за профилактика и рехабилитация лицата следва да се информират от съответния изпълнител на дейността за въведената от него организация за достъп до съответния обект.