Скъпи достойни българи!

През 2020 г. се навършват 20 години, откакто датата 1 октомври бе обявена за Международен ден на възрастните хора с решение на Общото събрание на ООН.

За това време отношението към гражданите, достигнали златната възраст, у нас и в целия цивилизован свят придоби особена важност и се превърна в признак на гражданска култура и ясно изразена социална ангажираност. С поставянето на благоденствието на възрастните хора сред приоритетните си задачи, всяко едно общество демонстрира своята зрялост в контекста на съвременния свят. Безценна е връзката между поколенията и наследяването на мъдрост, житейски опит и знание за света и човешките ценности.

На този ден искам още веднъж да засвидетелствам ангажираността на Националния осигурителен институт и неговите служители към трудностите, очакванията и надеждите на възрастните хора в България. За работещите в института всичко това не е просто служебна ангажираност - то е кауза, зад която заставаме всеки ден. Но кауза и мисия, която изисква и необходимия професионализъм, тъй като милионите български пенсионери се нуждаят от постоянна подкрепа съгласно законите на нашата социална държава. Мисия, която ще продължим да изпълняваме със задължителното уважение, респект и признателност към стореното от честните поколения преди нас.

От името на ръководството и екипа на НОИ ви пожелавам здраве, спокойни старини и щастливи мигове с близките на сърцето ви хора! Честит празник!

С дълбоко уважение:

Ивайло Иванов

Управител на НОИ