Пенсията за трудова дейност средно на пенсионер през 2024 г. да достигне 669 лева – това е само една от дългосрочните последици от актуализацията на бюджета на държавното обществено осигуряване (ДОО) през 2021 г., които са предмет на концептуален анализ от третия брой на информационния бюлетин на Националния осигурителен институт (НОИ).

Бюлетинът вече е достъпен на интернет страницата на институцията (www.nssi.bg) в рубриката „За потребителя”/“Информационни материали”.

След промяната в дизайна на мярката за запазване на заетостта, популярна като 60/40, средствата бяха насочени към най-засегнатите работодатели, става ясно от друг материал в този брой. Мярката си остава един от най-мащабните инструменти за ограничаване на негативното въздействие на пандемията върху пазара на труда - от нейния старт до момента са изплатени над 1,5 милиарда лева за общо 13,3 хиляди работодатели и близо 320 хиляди работници и служители.

Във фокус на дейността на НОИ продължават да бъдат фрапиращи случаи на опити за злоупотреба с фондовете на ДОО – сега през опита на териториалното поделение на института в Кюстендил. Експертите там попадат на осигурителни данни от 1997 г., но върху бланка, чийто образец е утвърден чак през 2006 г. Пак в Кюстендил гражданин подава заявление за отпускане на пенсия. Заедно със заявлението кандидат-пенсионерът представя и трудова книжка с вписан трудов стаж в дружество…от бъдещето, защото попълненият в документа период е с начало 2 години и 4 месеца преди регистрирането на самото дружество.