На свое заседание днес Надзорният съвет на Националния осигурителен институт утвърди проекта на Закона за изменение и допълнение на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г.

   Предстои съгласуването на проектозакона в Националния съвет за тристранно сътрудничество, приемането му от Министерския съвет и окончателното му гласуване в Народното събрание.