На свое заседание днес Надзорният съвет на Националния осигурителен институт (НОИ) утвърди проекта на Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване (ДОО) за 2022 г.

В проектозакона са отразени параметрите на предвидените за следващата година социално-осигурителни политики в страната.

В изпълнение на своите правомощия по Кодекса за социално осигуряване, членовете на съвета се запознаха със заложените в документа законови промени и подкрепиха с мнозинство направените предложения. Предстои съгласуването на проектозакона в Националния съвет за тристранно сътрудничество, приемането му от Министерския съвет и окончателното му гласуване в Народното събрание.

В заседанието участваха определените от Министерския съвет нови представители на държавата в Надзорния съвет на НОИ – Георги Гьоков, министър на труда и социалната политика, Георги Йорданов, заместник-министър на здравеопазването, и Йордан Татарски (Министерството на икономиката и индустрията).