Националният осигурителен институт (НОИ) информира, че поради техническо пренастройване на информационните системи на 31.12.2018 г. заявления за преизчисляване на пенсиите за осигурителен стаж и възраст без намаление на индивидуалния коефициент (УП-25) и заявления за прехвърляне на средствата от индивидуалните партиди на лицата в универсален пенсионен фонд към фонд "Пенсии"/фонд "Пенсии за лицата по чл. 69" на ДОО (УП-25.1) ще се приемат от териториалните поделения на институцията до 13:00 ч.

На желаещите да подадат такива заявления НОИ напомня, че преходният период, в който това може да се направи, изтича в края на годината.