След съвместни усилия на Националния осигурителен институт (НОИ), Пенсионния фонд на Украйна (ПФУ) и Посолството на Украйна в София в началото на юли бяха изплатени над 1000 украински пенсии в България за първото тримесечие на 2022 г.

Забавянето имаше като причина затрудненията в доставката на пощенски пратки от Украйна – сумата за изплащане на украинските пенсии за първото тримесечие на 2022 г. постъпи по банковата сметка на НОИ още през април т.г., но изплащателният списък, съдържащ информация за конкретните суми, дължими на лицата, постъпи в НОИ едва в края на юни т.г. В списъка са включени пенсиите на 1047 броя украински пенсионери, като към момента са изплатени пенсиите на 1015 лица.

Споразумението между НОИ и ПФУ предвижда изплащателният списък за съответното тримесечие да се изпраща на компетентната институция на другата договаряща страна до 20-о число на последния месец на тримесечието, за което се отнася. Така в последните 10 дни на юни т.г. НОИ е получил информация от ПФУ за изпращане на изплащателния списък с украинските пенсии за второто тримесечие на 2022 г., налична е и сумата за изплащане на пенсиите, но отново се чака постъпване на изплащателния списък. С оглед преодоляване на такива ситуации НОИ е отправил предложение до ПФУ за сключване на споразумение за електронен обмен на документи.