Национална агенция за приходите напомня на операторите на платформи ( чл. 143я6 от ДОПК), че следва да уведомят изпълнителния директор на Националната агенция за приходите за извършването на дейност в това качество.
Чрез платформите се извършва някоя от следните относими дейности:

  • отдаване под наем на недвижимо имущество, включително жилищни и търговски имоти, апартаменти, хотелски стаи, вили, места за паркиране и т.н.; 
  •  лични услуги;
  •  продажба на стоки; 
  • отдаване под наем на всякакъв вид превозни средства. 

За да изпълнят това задължение, операторите на платформи могат да използват публикуваното Уведомление за извършване на дейност като оператор на платформа
Повече информация за автоматичния обмен на информация, предоставяна от оператори на платформи, може да бъде открита тук. 
В допълнение, Национална агенция за приходите публикува за предварително публично обсъждане проект на Указание за изготвяне на отчетните файлове от операторите на платформи. Целта на документа е да опише функционалните и технически изисквания при изготвянето на отчетни файлове за целите на автоматичния обмен на информация, предоставяна от оператори на платформи. Моля да изпращате Вашите бележки и коментари на адрес: http://www.nap.bgi.antonov@nra.bg в срок до 04.08.2023 г.