В  страницата "Подаване на Интрастат декларации"  в рубрика "Интрастат" е публикувана актуализирана версия на Указания за попълване на Интрастат декларации.