В рубриката "Интрастат" - "Софтуер и ръководства за ползване"  са публикувани актуална  версия за 2023 г. на off-line модула за Интрастат оператори (МИО) и указание за инсталиране.