Вътрешноевропейската организация на данъчните администрации (ЙОТА) обяви търг за разработване на уеб портала си. Организацията търси разработчици и сред специалистите в България.

Крайният срок за участие в търга за разработване на сайта на ЙОТА е 15 април 2021 г. Тръжната документация е достъпна на следния интернет адрес: https://www.iota-tax.org/eform/submit/wpd_tender_2021.