В средата на октомври достъпът до стария портал за електронни услуги на НАП ще бъде спрян, напомнят от НАП. За ползването на новата платформа за е-услуги не се изисква подаване на заявление от потребителите, които са с КЕП с вписан идентификатор на автора на подписа, в качеството им на граждани или като законни представители (при юридическите лица). Упълномощените лица, които са ползвали стария портал с КЕП, ще продължат да имат същите права и в новия. 
Упълномощените лица с частичен достъп до е-услугите на НАП в стария портал, ще могат да ги ползват и в новата платформа, но до датата на валидност на квалифицирания електронен подпис (КЕП), посочен в подаденото от тях онлайн заявление за достъп до упълномощено лице. За да продължат да работят в обновения портал като пълномощници с новия си КЕП и след тази дата, е необходимо да подадатонлайн заявление за достъп на упълномощено лице, след което да го потвърдят в офис на НАП. Друга възможност за това е да изпратят през е-портала електронно известие до задълженото лице, което представляват, и то да потвърди достъпа им. Начините за ползване на е-услугите с КЕП са описани изчерпателно в „Правилата за ползване на електронните административни услуги на Националната агенция за приходите (НАП), предоставяни с квалифициран електронен подпис (КЕП)“
Информация за крайната дата на валидността на достъпа за конкретно лице и услуга са получили лицата с изтичащ срок на достъп до края на годината чрез уведомителни писма, както и може да се намери в новия Портал за електронни услуги на НАП в секция  „Управление на достъпи и на контактна информация“,  услуга „Заявление за достъп на упълномощено лице“ и избор на бутон „Упълномощители“.