В рубриката "Законодателство", категория "Становища, указания, наръчници" е публикувано становище относно прилагане на осигурителното законодателство от 01.01.2023 г.