В рубриката "Законодателство", категория  "Осигуряване - Становища, указания, наръчници" са публикувани Становище за прилагане на Закон за бюджета на държавното обществено осигуряванеи Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2023 г. , както и Таблица за размера и разпределението за 2023 г. на осигурителните вноски за ДОО, ДЗПО, здравно осигуряване и Учителски пенсионен фонд по осигурени лица.