В рубриката "Законодателство" са публикувани: 

с който приходната агенция цели да улесни гражданите и фирмите при прилагането на действащото данъчно и осигурително законодателство.