В рубриката "Програмни продукти" - ДДС документи са публикувани: нова версия 12.0 2, заедно с първоначална инсталация, на програмен продукт (под Windows) за генериране на отчетни регистри по ДДС, справка–декларация по ЗДДС и VIES-декларация и ръководство на потребителя за ползване на продукта.

Реализираните промени в клиентския софтуер са във връзка с приетите изменения в ППЗДДС, в сила от 01.07.2023 г., въвеждащи нови кодове за вид документ в дневник за покупките и в дневник за продажбите.