В рубриката "Програмни продукти" - страниците: Справка за изплатени доходи на физически лица и Програмни продукти за обхващане на данни от декларация обр. № 1, обр. №3, обр. № 6 и генериране на данни за плащания от осигурителните каси са публикувани:

Новото във версия 15.05 е:
1. Промяна в праговете съгласно изменение в ЗБДОО за 2023 г.