В рубриката "Програмни продукти" - страниците: Справка за изплатени доходи на физически лица и Програмни продукти за обхващане на данни от декларация обр. № 1, обр. №3, обр. № 6 и генериране на данни за плащания от осигурителните каси са публикувани:


Новото във версия 15.03 е:

Добавена е възможност за генериране на декларации Образец 1 за 2023 година.