В рубриката "Програмни продукти", подрубрики: Декларация образец № 1, образец №3, образец № 6 и Справка за изплатени доходи на физически лица е публикувана нова версия 13.01 на Клиентския софтуер за генериране на данни за декларации образец № 1, образец № 3 и образец № 6 и справките по чл. 73, ал. 1 и ал. 6 от ЗДДФЛ за доходи, изплатени след 31.12.2018 г. 

Новото във версията е:

Добавена е възможност за генериране на Декларации Обр. 3 и 6 за 2021 година.

Добавена е възможност за въвеждане и проверка на Справки по чл.73, ал.1 и ал.6 от ЗДДФЛ за 2021 година.