В рубриката "Формуляри" са публикувани годишна данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО за 2022 г. с БАРКОД и ръководство за попълване и подаване на годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО за 2022 г.