В рубриката Регистри и списъци е публикуван Списък на лицата, регистрирани по ДДС. Той ще се актуализира всяка седмица и дава информация за фирми и физически лица, регистрирани по Закона за ДДС.