В рубриката "Законодателство" е публикуван Наръчник по корпоративно подоходно облагане за 2023 г., с който приходната агенция цели да улесни фирмите при прилагането на действащото данъчно законодателство.

В наръчника са отразени промените в Закона за корпоративно подоходно облагане (ЗКПО) за 2023 г.