Изпълнителният директор на НАП издаде две нови заповеди с одобрени заявления на общо 287 фирми, поискали подкрепа с оборотен капитал. Отпуснатата финансова помощ с тях е в размер на 2 525 551.34 лв. 

Осигурената финансовата подкрепа с първата заповед, е в размер на 2 372 988.95 лв., а с втората -  152 562.39 лв.

Предстои издаването на нови заповеди, с които ще  бъдат одобрени за подкрепа и други дружества, кандидатствали за финансова помощ. 
Всички кандидати могат да следят за повече информация рубриката "Подкрепа чрез оборотен капитал" в сайта на НАП.