Публикувани са:

Заповед № ЗМФ-752/07.10.2020 г. на министъра на финансите за утвърждаване на образец на декларация по чл. 30, ал. 8 от Закона за хазарта 

Образеца на декларация по чл. 30, ал. 8 от Закона за хазарта 

Повече информация за деклариране и плащане по Закона за хазарта, можете да намерите в рубриката Хазарт