Националната агенция за приходите започна ежегодното проучване на тема „Спазване на данъчно-осигурителните задължения”. То е национално представително, анонимно и се провежда сред юридически лица и граждани. 
НАП изследва нагласите на клиентите си за деклариране и плащане на данъчни и осигурителни задължения и мнението им за дейността на НАП и данъчната и осигурителни системи като цяло. Попълването на анкетата отнема по-малко от 10 минути. 
Изпълнител е консултантска агенция „Прогрес Консулт“ ЕООД.
Проучването ще продължи до средата на февруари.