Националната агенция за приходите продава на търг с тайно наддаване бистро, намиращо се до посолството на Федерална република Германия в столичния квартал „Изгрев“. Началната цена, от която започва наддаването, е  456 700 лв. Продажбата е организирана и се провежда от публичните изпълнители от НАП Хасково заради неплатени в срок публични задължения на собственика на заведението.
Обектът е с обща площ 248 квадратни метра и се състои от две помещения, обединени в едно с размери съответно 150 и 98 кв. м. Последното му предназначение е било бистро, но към днешна дата е затворено и не работи. Заведението се намира на отлична търговска локация, като в съседство, освен дипломатическото представителство, има търговски обекти, офиси на банки и училища. 
Кандидат-купувачите могат да правят огледи от 14 до 18 ноември включително, след предварителна уговорка с публичния изпълнител, който отговаря за продажбата. В същите срокове ще се приемат ценови оферти и депозит за участие в търга, който е в размер на 91 340 лв. 
Повече информация за този и други търгове, организирани от приходната администрация, може да намерите в Портала за продажби на НАП. 
От приходната агенция препоръчват на гражданите и фирмите да ползват е-услуги на НАП с ПИК или КЕП, за да се информират дали имат задължения и какъв е  актуалният им размер. В случаите на образувано изпълнително производство, клиентите, които изпитват финансови затруднения, могат да се обърнат към компетентния публичен изпълнител, за да обсъдят подходящи мерки за обезпечаване и заплащане на просрочените задължения.