Днес, 26.01.2023 г., Националната агенция за приходите изпраща имейли с разяснения по чл. 73 от ЗДДФЛ на близо 500 000 работодатели, с които ги информира за промените в справките за изплатените през 2022 г. доходи на физически лица. 
Съобщението не е „фишинг“ и получателите му свободно могат да отварят съдържащите се в него линкове. 
От тази година в справка по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ) работодателите обявяват, освен изплатените през 2022 година облагаеми, но и определени необлагаемите доходи по трудови правоотношения, както и информация за удържаните през годината данък и задължителни осигурителни вноски. 
Повече информация за попълването на данните и подаването на справките може да бъде получена и на телефоните на Информационния център на НАП: 0700 18 700 или 02 9859 6801,  на цена, съобразно тарифата на съответния оператор или в сайта на приходната агенция.