Уважаеми потребители, 
На 17.08.2023 г., от 08:30 ч. до 09:00 ч. ще има кратко спиране на електронните услуги на НАП, поради инсталиране на промени в електронна услуга „Подаване на стандартизиран одиторски файл от лица по чл. 3, ал. 17 от Наредба №Н-18/13.12.2006 г.“ 
Във връзка с инсталиране на промените, временно ще има забавяне на обработката на изпратените от вас стандартизирани одиторски файлове. При проверка в електронната услуга за резултата от обработката, същите ще са в статус „В процес на обработка“.
 

Извиняваме се за причиненото неудобство!