В рубриката "Програмни продукти" - "Трудови договори"  са публикувани: нова версия на програмен продукт „Трудови договори”, с включена номенклатурата НКПД (в сила от 01.01.2023 г.) – добавени и променени кодове на професии, ръководство на потребителя за ползване на продукта и ръководство за инсталация.