Обработка на заплати и ТРЗ обслужване

Обработката на работните заплати и свързаните с тях осигуровки и данъци често е сложен и конфиденциален въпрос, който изисква пълно познаване и следена на промените в нормативните изисквания.

Ние предоставяме услуги по обработка на работните заплати на целия персонал на компанията или само на мениджърския екип, когато се изисква строга поверителност на информацията.

Нашите услуги по администриране на работните заплати включват изчисляване на нетните възнаграждения и дължимите данъци и осигуровки, изготвяне на платежните документи, on-line банкиране, обслужване на специална банкова клиентска, която се използва само за изплащане на работните заплати с цел конфиденциалност.

Услугите, които извършваме месечно за нашите клиенти са:

 • Консултации във връзка с формата на наемане на персонала
 • Изготвяне на месечна ведомост и фишове за заплати
 • Изпращане на фишове на всеки служител в персонален файл с парола
 • Изготвяне на трудови и граждански договори
 • Регистрация и пререгистрация на трудови договори
 • Изготвяне на документи за прекратяване на служители
 • Изготвяне на платежни и документи за on-line банкиране
 • Изготвяне на служебни бележки
 • Изчисляване на болнични и отпуски
 • Представяне на информация за осигурени лица в регистъра на НОИ
 • Отчитане на разходите за заплати по отдели, по проекти и други бази
 • Представителство пред органите по социално осигуряване при ревизии
 • Изготвяне на ведомост за заплати и справки на английски език
 • Outstaffing

За ваше улеснение при предвиждането на бюджетите, ние създадохме:

On-line Калкулатор: Заплата и осигуровки

Калкулаторът изчислява разходите за осигуровки от служител и работодател. Пресмята от брутна заплата - нетна и обратно. Изчислява каква е чистата сума за получаване от служителя след приспадане на всички данъци и осигуровки. Генерира подробен фиш за заплати.

Ние знаем, че конфиденциалността при обработката на заплати е от съществено значение. Ето защо, нашата система автоматично може да изпраща всеки месец на всеки ваш служител e-mail, съдържащ паролиран файл с неговия личен фиш за заплата.