Регистрации на фирми

В процеса на своята дейност на всяко предприятие се налагат регистрации в различни институции и ведомства. Пропускането на тези процедури води до налагането на значителни глоби и санкции.

Счетоводна Кантора К и К може да се ангажира да следи, информира, подготвя документи и регистрира, където е необходимо вашата фирма.

  • Търговския регистър
  • НОИ
  • ДДС регистрация
  • Комисия за защита на личните данни
  • Инспекция по труда
  • Агенция по финансово разузнаване
  • Други