Счетоводни консултации

Ние от Счетоводна Кантора К и К предлагаме на своите клиенти консултантски услуги, съобразени със спецификата на дейността и насочени пряко към техните нужди, като:

  • Данъчно планиране на дейността
  • Консултиране и прецизиране на договори от данъчна гледна точка
  • Легално оптимизиране на данъците
  • Консултиране на бизнес схеми
  • Прилагане на спогодби за избягване на двойното данъчно облагане
  • Консултации по трудово-правни и осигурителни въпроси
  • Консултации по валутното законодателство
  • Консултиране и съдействие при създаване на компания
  • Представителство пред данъчните власти