2017

  КОНЧАР Инженеринг за Енергетика и Транспорт д.д.– Загреб, Хърватия Чуждестранно НФЛ с място на стопанска дейност
  ТП Фармацевтичен завод Монтавит
  Панним Холдинг ООД Ко КД, МСД
  Сдружение Клъстър Ефективно Управление на База Данни ЮЛНЦ
  Тевекс ООД – Чешка Република ЧНФЛ с МСД
  ТП ПАНИМ Холдинг ООД
  ТП Пулс Трейдинг Фар Ийст Лимитид

2016

  ТП Фармацевтичен завод Монтавит
  ТП Пулс Трейдинг Фар Ийст Лимитид
  Тевекс ООД – Чешка Република ЧНФЛ с МСД
  ТП ПАНИМ Холдинг ООД
  КОНЧАР Инженеринг за Енергетика и Транспорт д.д.– Загреб, Хърватия Чуждестранно НФЛ с място на стопанска дейност
  Сдружение Клъстър Ефективно Управление на База Данни ЮЛНЦ
  ТП БИЕФ ТРИ Консултинг ООД - ликвидация

2015

  ТП Фармацевтичен завод Монтавит
  ТП Пулс Трейдинг Фар Ийст Лимитид
  ТП Ай Енд Еф Медиябрандс
  Тевекс ООД – Чешка Република ЧНФЛ с МСД
  ТП ПАНИМ Холдинг ООД
  ТП БИЕФ ТРИ Консултинг ООД

2014

  ТП Фармацевтичен завод Монтавит
  ТП Пулс Трейдинг Фар Ийст Лимитид
  ТП Ай Енд Еф Медиябрандс
  Тевекс ООД – Чешка Република ЧНФЛ с МСД

2013

  ТП Фармацевтичен завод Монтавит
  ТП Пулс Трейдинг Фар Ийст Лимитид
  ТП Медпродекс Трейдинг
  ТП Ай Енд Еф Медиябрандс
  Тевекс ООД – Чешка Република ЧНФЛ с МСД