Безплатно видео на тема: "Самооблагане с ДДС за получени услуги"
Лектор: Калина Златанова - данъчен консултант
Продължителност: 53 минути

Във видеото ще научите:
✔ кои са трите условия, които трябва да са налице, за да възникне задължение за самооблагане с ДДС за получени услуги;
✔издаване на протокол за самооблагането и отразяването му в дневниците за продажби и покупки;
✔ кога нямаме задължение да се самообложим, но имаме задължение да издадем протокол. Примери за получени финансови и застрахователни услуги;
✔ кога трябва да издадем протокол с 0%. Примери за получени транспортни услуги и закупени самолетни билети;
✔ кога сме длъжни се самообложим за получени услуги, свързани с недвижими имоти - примери.
✔ задължение за регистрация чл.97а, ал.1 от ЗДДС във връзка с получени услуги.