Националният осигурителен институт обявява, че размерът на средния осигурителен доход за страната за месец декември 2018 г. е 954,90 лв.

Средномесечният осигурителен доход за страната за периода от 01.01.2018 г. до 31.12.2018 г. е 889,90 лв.

Определеният средномесечен осигурителен доход за страната за посочения период служи при изчисляване размерите на новоотпуснатите пенсии през месец януари 2019 г., съгласно чл. 70, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване.