Бюджетът на фондовете, администрирани от Националния осигурителен институт (НОИ), в перспектива до 2023 г. е тема на магистрален анализ в последния информационен бюлетин на института за 2020 г., който вече е достъпен на интернет страницата на институцията (www.nssi.bg) в рубриката „За потребителя”/“Информационни материали”.

Автор е подуправителят на НОИ Весела Караиванова. Разработка на юридическото звено на института е прегледът на новите специални основания за спирането на производствата по отпускане и изплащането на пенсиите от държавното обществено осигуряване.

Екип от IT специалисти на НОИ разработва особено актуалната тема за развитието на електронните услуги на института в пандемичната 2020 г. и „гвоздеят“ в тях: дистанционно осигуряване на персонален идентификационен код на НОИ. В този контекст е и проучването сред клиентите на института, които във вече традиционна анкета оценяват най-високо достъпността на информацията за административните услуги на НОИ. Прегледът на новостите при пенсиите догодина ще бъде интересен за милионите български пенсионери и кандидат-пенсионери.

Във фокус продължават да бъдат опитите за злоупотреби с фондовете на държавното обществено осигуряване – сега през богатия опит на териториалното поделение на НОИ в Пазарджик.