От 26 до 28 февруари в София се проведе работна среща между експерти от Националния осигурителен институт (НОИ) и представители на Турския институт за социално осигуряване (SGK). На нея бяха обсъдени актуални въпроси по прилагане на споразумението между правителствата на България и на Турция за изплащане на български пенсии в южната ни съседка.

Договорено бе SGK да изпраща всеки месец списък, съдържащ данни за статус „живот“ на всички лица, на които се изплащат български пенсии, както и информация за датата на смъртта на починалите. През юли 2020 г. ще бъде извършена оценка за ефективността на посочения ред.

Фокус на разговорите бяха и други теми в контекста на избягването на забавяне на възстановяването на надплатени суми след дата на смъртта на български пенсионери в Турция.

Място в дискусиите намери и подготовката на проект на Споразумение за електронен обмен на данни между двете осигурителни институции.