В Анкара се състоя поредната среща между представители на Националния осигурителен институт (НОИ) и Института за социално осигуряване (SGK) на Република Турция.

Ръководител на българската делегация беше управителят на НОИ Ивайло Иванов, а турският екип бе воден от Ердоган Юведи, упълномощен началник отдел „Пенсионно обслужване и международни договори“. Двете страни обсъдиха действията си по прилагане на споразумението между правителствата на България и на Турция за изплащане на български пенсии в южната ни съседка, като в резултат ръководителите на двете делегации подписаха протокол за постигнатите договорености.

Бяха разгледани въпроси, свързани с предоставянето на декларациите за живот и ролята на турската осигурителна институция като гарант за потвърдената с тях информация; начина за предоставянето но тези документи; реда за възстановяване на суми; уведомяването относно промени в семейното положение и гражданския статус на пенсионерите.

В контекста на развитието на информационните технологии бе обсъдена възможността за преминаване към електронен обмен на данни между осигурителните институти. Уточнено беше, че конкретният обем, параметри, формат и съдържание на данните следва да се договорят с отделно споразумение между двете институции.