На 13 февруари 2022 г. (неделя) от 10,00 до 15,00 часа две от електронните услуги на Националния осигурителен институт (НОИ) няма да бъдат достъпни за потребителите.

Поради провеждането на техническа профилактика и актуализация на програмните продукти, в рамките на няколко часа приложенията „Електронен регистър на болничните листове и решенията по обжалването им“ и „Интегрирана система за електронен обмен на документи и данни“ няма да могат да се ползват от клиентите на институцията.

След извършване на планираните технологични актуализации, работата на електронните услуги ще бъде възстановена.