Публикувана е нова версия 2.15 на Клиентския софтуер за "Трудови договори", в сила от 01.03.2021 г.

Новото във версията е:

Отстранена техническа грешка във версия 2.14, свързана с поле 14 „Код ЕКАТТЕ“, при въвеждане на уведомление по чл. 62, ал. 5 от КТ с код заличаване на допълнително споразумение с избор в поле 8 „Основание на договора“ на код 17 или код 18.