От 1 януари 2021 г. офис „Възраждане“ на ТД на НАП София се вля в офис „Красна поляна“. Регистрациите на физическите и юридическите лица се прехвърлят служебно от закриващия се офис в офис „Красна поляна“. Новият адрес за обслужване на данъчните и осигурителни задължения на клиентите на офис „Възраждане“ е: София 1330, бул. „Възкресение” 1А, офис „Красна поляна“, ТД на НАП София.

В тази връзка от 1 януари 2021 г. за клиенти на закриващия се офис „Възраждане“ влиза в сила следното:

  1. 1.   Заплащане на осигурителни вноски: Банковите сметки, по които се заплащат дължимите  осигурителни вноски, остават същите.
  2. 2.   Заплащане на дължими данъци към централния бюджет: във връзка с вливането, от 1 януари 2021 г. сметката за дължими данъци на офис „Възраждане“ се закрива. Дължимите данъци от началото на януари следва да се превеждат по съществуващата банкова сметка на офис „Красна поляна“:

BIC код: UBBSBGSF

IBAN: BG86UBBS88888188843900

код за вид плащане: 110000

Банковите сметки на офис „Красна поляна“ може да видите и тук.

Повече информация за предстоящата промяна може да получите на телефона за информация на НАП 0700 18 700, както и чрез електронната поща на infocenter@nra.bg.