В понеделник, 17 октомври, Националната агенция за приходите спира достъпа до стария портал за електронни услуги. Между 17.30 и 19.00 ч. същия ден е възможно прекъсване и забавяне в работата на обновената е-платформа, поради миграция на данни. 
След 19.30 ч. в понеделник достъпен ще бъде само новият Портал за електронни услуги на НАП.  
Повече информация за обновената е-платформа клиентите могат да получат на сайта на НАП или на информационния телефон на приходната агенция: 0700 18 700. Обаждането е на цена, съобразно тарифата на съответния оператор.