Новини

Служители от офис Хасково се включиха в инициатива за по-чист въздух в града

Служители от офиса на НАП в Хасково „прегърнаха“ с радост поканата на клуб „Екошампиони“ към Езикова гимназия „Проф. д-р Асен Златаров“, днес – 22 май да оставят автомобилите си в...

Близо 194 000 дружества и еднолични търговци вече обявиха доходите си пред НАП

Близо 194 000 фирми и еднолични търговци обявиха доходите си пред Национална агенция за приходите. Почти 60 000 са подадените до момента годишни данъчни декларации от едноличните търговци и земеделските...

НАП с нова електронна услуга за оказване на техническо съдействие на потребители

Нова електронна услуга на НАП дава възможност на потребителите с персонален идентификационен код (ПИК) или квалифициран електронен подпис (КЕП) да потърсят съдействие, ако срещнат трудности или имат нужда от технически...

Временно прекъсване на телефонните връзки с дирекция „Събиране“ в НАП Пловдив

Поради авария в телефонната централа на ТД на НАП Пловдив временно е прекъсната връзката със стационарните телефони на всички служители от дирекция „Събиране“ в сградата на ул. „Скопие“ № 106....

Важно за търговците

Бланката Искане за удължаване срока за корекция е премахната от ИС Интрастат/Модул МСО/Подаване на документи/. 
Във връзка с влязлата в сила Наредба за изменение и допълнение на Наредбата № H-4...

МФ оттегли предложението си за ежемесечно деклариране на неплатените фактури в дневниците по ДДС

След срещата на счетоводителите и бизнеса с парламентарните групи МФ оттегли предложението си за ежемесечно деклариране на неплатените фактури в дневниците по ДДС. Вчера представители на ИДЕС, АССП, ИПСБ, АИКБ,...

Важно за търговците

В рубрика "Интрастат", подрубрика "Нормативна уредба" е публикувана Наредбата за изменение и допълнение на „Наредба №Н-4 от 21 декември 2007 г. за прилагане на система Интрастат“, която  е обнародвана в...