Счетоводител

Счетоводна кантора К и К е специализирана счетоводна компания. Ние можем да предложим същинска счетоводна работа и интересни казуси за водещи български и международни клиенти.

Как да разберете дали сте подходящ за позицията?

Ако Вие притежавате:

 • Висше икономическо образование (завършено)
 • Опит, като счетоводител – минимум 2 години
 • Отлично познаване и прилагане на счетоводните стандарти
 • Отлично познаване и прилагане на данъчното законодателство
 • Владеенето на английски език ще се счита за предимство

Ние Ви предлагаме:

 • Същинска счетоводна работа в нашия екип от професионалисти
 • Много добра офис среда в бизнес сграда непосредствено до метро станция

Вашите задължения най-общо ще са:

 • Оперативно счетоводство
 • Месечно ДДС администриране
 • Обработка на заплати и осигуровки чрез ТРЗ програма
 • Счетоводно приключване под ръководството на мениджър
 • Изготвяне на финансови отчети по НСС/МСС
 • Участия в ревизии, проверки и одити
 • Консултиране на клиенти по обичайни данъчни казуси

Какво е необходимо да направите?

 • Да кандидатствате чрез формата на автобиография по-долу

Само одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю. Предоставената информация представлява данни по смисъла на ЗЗЛД и ще бъде разгледана при пълна конфиденциалност.

  Лични данни
  Име
  Роден(а) на
  В град / село
  Адрес
  Телефон
  Имейл
  Прикачи файл/снимка
  Образования и квалификации
  Средно образование в
  Специалност
  Град
  Година на завършване
  Висше образование в
  Специалност
  Град
  Завършено
  през
  година
  в
  курс
  Форма на обучение
  Други обучения
  Умения
  Счетоводен и ТРЗ софтуер
  Чужди езици
  Очаквано възнаграждение
  Трудов опит
  Посочете минимум следните данни за всяка Ваша месторабота:
  1. име на компания
  2. период, през който сте работили
  3. длъжност
  4. основни задължения
  Други
  Откъде научихте за нашата обява?
  Друго, което желаете да ни информирате за себе си
  Меню