Счетоводни услуги

Счетоводството, вярното представяне на финансовите резултати и коректното данъчно облагане са важна част от успеха на всяка компания.

В условията на непрекъснато променящото се законодателство и растящите законови изисквания, най-правилният вариант е да предоставите на нашите професионалисти да се погрижат за счетоводството на компанията ви.

Ние ви предлагаме прецизна и качествена работа, като гарантираме сигурност на вашите данни.

Чрез сключване на договор за счетоводно обслужване вие ще намалите своите разходи, ще спестите много от ценното си време и ще насочите енергия си към управлението на вашата дейност.

Ние ще осигурим актуална информация и цялостен поглед върху икономическата страна на вашия бизнес. Предлаганите от нас счетоводни услуги най-общо включват:

Оперативно счетоводство

 • Месечни счетоводни услуги и приключване на счетоводната отчетност по националните и международните счетоводни стандарти
 • Месечно ДДС - изготвяне на ДДС документи, съгласно изискванията на ЗДДС
 • Текущо начисляване и изготвяне на всички необходими платежни документи за разплащания с бюджета

Годишно приключване

 • Изготвяне и представяне на годишни финансови отчети
 • Изготвяне и представяне на консолидирани Годишни Финансови Отчети
 • Изготвяне на годишни данъчни декларации
 • Изготвяне и представяне на годишни статистически форми за Националния статистически институт
 • Проверка и заверка на годишни финансови отчети от дипломиран експерт-счетоводител

Management reporting

 • Екипът на Счетоводна Кантора К и К извършва счетоводни услуги в съответствие с конкретните изисквания на клиента.
 • Работейки в тясна връзка с клиентите, ние предлагаме новаторски и в същото време практични решения, които подпомагат усъвършенстването на техните системи за финансова отчетност и контрол.
 • Ние предоставяме отчети на английски език, отчети по международни стандарти, както и създаване на потребителски справки по форма зададена от нашите клиенти.

Други услуги

 • Изготвяне на тримесечни отчети към БНБ
 • Изготвяне на статистически тримесечни форми
 • Подготовка на документи за решаване данъчни и осигурителни казуси в съответствие с действащите нормативни документи
 • Представителство и защита пред органи на данъчната администрация и НОИ
 • Обработка на данните със счетоводен продукт, позволяващ потребителски справки под Еxcel с възможност за обмяна на информация по електронен път
 • Текущи консултации относно измененията на законовата и нормативна база
 • Представителство пред данъчните власти при ревизии