Огромната социална отговорност на Националния осигурителен институт (НОИ) е акцент в равносметката за последните 4 години, която неговият управител Ивайло Иванов прави в новия брой на информационния бюлетин на института.

Бюлетинът вече е достъпен на интернет страницата на институцията (www.nssi.bg) в рубриката „За потребителя”/“Информационни материали”.

Всички важни промени в пенсионното законодателство през 2021 г. са обобщени от експертите на дирекция „Пенсии“ в НОИ в обзорен материал от същото издание на бюлетина. Във вече пореден анализ са представени актуалните резултати от изпълнението на т.нар. „мярка 60/40“, стартирала през март 2020 г.

Подробен разрез за параметрите при изпълнението на популярната програма за профилактика и рехабилитация през пандемичната 2021 г. е тема на друга от публикациите в брой 4 на информационния бюлетин на НОИ – последен за отиващата си 2021 г.