Националният осигурителен институт обявява, че размерът на средния осигурителен доход за страната за месец юни 2021 г. е 1138,18 лв.

Средномесечният осигурителен доход за страната за периода от 01.07.2020 г. до 30.06.2021 г. е 1124,56 лв.

Определеният средномесечен осигурителен доход за страната за посочения период служи при изчисляване размерите на новоотпуснатите пенсии през месец юли 2021 г., съгласно чл.70, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване.