Националният осигурителен институт обявява, че размерът на средния осигурителен доход за страната за месец февруари 2020 г. е 1041,73 лв.

Средномесечният осигурителен доход за страната за периода от 01.03.2019 г. до 29.02.2020 г. е 1000,79 лв.

Определеният средномесечен осигурителен доход за страната за посочения период служи при изчисляване размерите на новоотпуснатите пенсии през месец март 2020 г., съгласно чл.70, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване.