Националният осигурителен институт обявява, че размерът на средния осигурителен доход за страната за месец април 2022 г. е 1306,77 лв.

Средномесечният осигурителен доход за страната за периода от 01.05.2021 г. до 30.04.2022 г. е 1191,96 лв.

Определеният средномесечен осигурителен доход за страната за посочения период служи при изчисляване размерите на новоотпуснатите пенсии през месец май 2022 г., съгласно чл.70, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване.