Последното за годината четвърто издание на информационния бюлетин на Националния осигурителен институт (НОИ) вече е достъпно на интернет страницата на институцията (www.nssi.bg) в рубриката „За потребителя” - “Информационни материали”.

Акценти в броя са експертните и статистически аргументирани анализи от специалисти на института относно консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване за 2019 г. и динамиката на паричните обезщетения за майчинство за периода 2014-2017 г. Отделен материал отразява провеждането на технически семинар под егидата на Международната асоциация по социално осигуряване, посветен на особено актуалната тема за обмена на данни между осигурителните институции. Домакин на събитието бе НОИ, като организацията и експертните презентации получиха отлични отзиви от българските и чуждестранните участници. Висока степен на удовлетвореност е видна и от онлайн проучване от услугите на института – резултатите от това изследване са тема на друга публикация в бюлетина.

Традиционното представяне на териториалните поделения на НОИ в страната продължава с преглед на дейността за първото деветмесечие на 2018 г. на структурата на института в Габрово.

Хората с увреждания и достъпът им до системите за социална сигурност са обект на експертен анализ, отразяващ световния опит, но актуален и за българската действителност. Също международни, но валидни и приложими и у нас тенденции са отразени и в материала, който анализира усилията за изграждането на обществена подкрепа и доверие към системите за социална сигурност с акцент към необходимостта от по-добро осведомяване за тяхната функционалност и значимост сред младото поколение.